Sürüm Tarihcesi


BDY.NET 1.0.7 Değişiklikler (24/04/2019):

 • FRS.NET (Finansal Raporlama Sistemi) Tablo dönüşümü seçenecekleri arasına BOBİ (Büyük ve Orta Boy İşletmeler) için Tablo dönüşümü seçeneği eklendi.

BDY.NET 1.0.6 Değişiklikler (24/10/2018):

 • Denetim Firması Rotasyonunun takip edilebilmesine ve raporlanabilmesine olanak sağlayan Denetim Firması Rotasyonu eklendi.
 • Bağımsızlık Beyanlarının üretilmesine ve takip edilebilmesine ve raporlanabilmesine olanak sağlayan Bağımsızlık Beyanı eklendi.
 • Mutabakat formuna, mutabakat verilerini veritabanından göncelle seçeneği eklendi. Bu sayede, düzeltme fişi aktarımından sonra veya ay bazında veri aktarımından sonra mutabakat listesinin ve hesap bakiyelerinin yenilenebilmesi sağlandı.
 • FRS.NET modülünde, fişlerin iptal edilmesine ve iptal edilmiş fişlerin geri alınabilmesine olanak sağlayan düzenleme yapıldı.
 • FRS.NET modülünde, mali tablolarda, mali tablo hesap tanımlarının değiştirilebilmesine olanak sağlayan düzenleme yapıldı.
 • FRS.NET modülünde, mali tablo tanımlarının, firmanın önceki yıllarından ve farklı rapor dönemlerinden kopyalanabilmesine olanak sağlayan düzenleme yapıldı.
 • FRS.NET modülü için yeni raporlar eklendi. Muavin, Mizan, Nakit Akış Muavin (Direkt Model(Net)) , Nakit Akış Mizan (Direkt Model(Net)) , Nakit Akış Muavin (Endirekt Model(Brüt)) , Nakit Akış Mizan (Endirekt Model(Brüt)) , Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu (Direkt Model), Nakit Akış Tablosu (Endirekt Model) formları için yeni eklenen raporlar kullanılabilir.

BDY.NET 1.0.5 Değişiklikler (18/05/2018):

 • BDY.NET Tablo Dönüşüm Modülü (FRS.NET) kullanıma sunulmuştur.

  FRS.NET Yasal kayıtlarınızı Uluslararası Muhasebe Standartlarına (TMS/TFRS) göre dönüşümünü yapararak uygun finansal tabloları hazırlar. Bu hazırlanan finansal tablolara uygun olarak asgari dipnot raporunu oluşturur. (Not: BDY.NET ve FRS.NET firma ve dönemleri ortak veritabanı alt yapısını kullanır. Firma yada dönem silme işleminde dikkat edilmelidir. FRS.NET’ten bir firma yada dönem silinirse BDY.NET’ten de silinir aynı şekilde BDY.NET’ten bir firma yada dönem silinirse FRS.NET’ten de silinir.)
 • Soru setleri güncellendi. TMS 11 ve TMS 18 standartları çıkarılıp, TFRS 15 standardı eklendi.
 • Görünüm sitillerine ekleme yapıldı. Büyük ve Çok Büyük görünüm stilleri eklendi.

BDY.NET 1.0.4 Değişiklikler (15/01/2018):

 • BDY.NET Yazılımı YMM Tam Tasdik Denetimi’nde de kullanılabilecek şekilde genişletildi.
  Yeni firma oluştururken Tam Tasdik Denetimi seçilmesi halinde o firma için Tam Tasdik denetimi yapılabilecektir. Tam Tasdik modülünde YMM Bilgileri, Müşteri Kabul, Sözleşme, Usul İncelemesi, Hesap Denetimleri, Tam Tasdik Raporuna konu olan birtakım verilerin girilebileceği formlar ve Tam Tasdik Raporu alabilme özelliği bulunmaktadır.
 • Soru setleri güncellendi.
  TMS-TFRS Denetimlerinde, TMS Standart Numaralarına göre gruplandırılmış güncel tam set sorular yüklendi. Diğer alanlardaki sorular güncelleştirildi.
 • Önemlilik formuna Denetçi Yaklaşımı (İhtiyatlı - Dengeli - Cesur) eklendi.
  Denetim >> Denetim Stratejisi >>Önemlilik formunda Önemlilik Hesaplaması kısmına Denetçi Yaklaşımı seçeneği eklendi. Burada seçilebilecek İhtiyatlı – Dengeli- Cesur seçeneklerine göre, incelenecek işlemlerin seçiminde incelenecek fiş adedinin değişmesi sağlanmıştır.
 • Toplam Önemlilik Kontrolü formu ve raporu daha detaylı bilgi verecek şekilde düzenlendi.
  Toplam Önemlilik Kontrolü formunda, Toplam İşlem, Örneklem Grubu, Örneklemde İncelenmemiş, Örneklemde Olumlu, Örneklemde Olumsuz, Toplama Yansıtılmış Olumlu, Toplama Yansıtılmış Olumlu bilgileri Adet, Adet Yüzdesi, Miktar ve Miktar yüzdesi bazında görebilme özelliği eklendi.
 • Yatay ve Dikey Karşılaştırmalı Mali Analiz Raporları eklendi.
  Muhasebe >> Mali Tablolar formundaki araç çubuğuna Karşılaştırmalı Mali Analiz aracı eklendi. Bu araç ile Cari Dönem ile Önceki dönem arasınraki değişimleri gösteren Yatay Analiz ve Mali Tabloların kalemlerinin belirli kalemlere göre değişimini gösteren Dikey Analiz raporu eklendi.
 • Yabancı Dilde Görüş Oluşturma Şablonları eklendi.
  Bu şablonlar kullanılarak yabancı dilde Görüş belgesi üretebilme özelliği eklendi.
 • Araçlar Menüsüne Devir işlemleri eklendi.
  Devir özelliği sayesinde, Hesap Planı, Cari Kayıtlar, Muhasebe Fişleri yeni döneme bir önceki dönem verisi olarak aktarılır.
 • Denetim Takvimi varsayılan bilgileri düzenlendi.
  Bağımsız Denetim Dönemine ilk girildiği zaman varsayılan olarak gelen denetim takvimi örnek verisi, dönem başı ve dönem sonunda yapılacak işlerin listesini daha uygun bir şekilde getirecek biçimde değiştirildi. Kullanıcılarımız, bu varsayılan verileri değiştirebilir veya kendi denetim takvimine uygun yeni veriler ekleyebilirler.
 • Önceki döneme düzeltme fişi aktarılabilmesi sağlandı.
  Veri Aktarımı >> Dosyadan Veri Aktarımı formunda, Düzelme Fişi Aktarımı seçildiği taktirde, aktarım dönemi olarak Cari Yıl, 1 Önceki Dönem veya 2 Önceki Dönem seçebilme imkanı sağlandı. Bu sayede 1 önceki döneme veya 2 önceki döneme düzeltme fişi aktarılabilmesi sağlandı.
 • Önceki dönem fişlerinin silinebilmesi sağlandı.
  Fiş İşlemleri menüsünden, Başlangıç - Bitiş Tarihi aralığı önceki dönemi kapsayacak şekilde verildiğinde, listelenen önceki dönem fişlerinin farenin sağ tuşuna basılarak silinebilmesi sağlandı.
 • Hesap planında Hesap Adının değiştirilebilmesi özelliği eklendi.
  Muhasebe >> Hesap Planı menüsünde listelenen hesap planında, farenin sağ tuşuna basarak, Hesap Planı Bilgi Değiştirme seçeneği ile Hesap Adı ve Yabancı Dilde hesap adı alanlarının değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Yedek dönme bilgilerinin kaydedilmesi ve izlenebilmesi özelliği eklendi.
  Firma-Dönem-Rapor Dönemi formunda, Yedek aracına tıklanarak açılan formda, araç çubuğuna, Yedek Dönme Logları aracı eklendi. Bu araç sayesinde, kullanıcıların hangi yedek dosyasından, hangi dönemleri, hangi tarihte geri döndüğü izlenebilecektir.
 • Microsoft Sql Server 2016 ve Microsoft Sql Server 2017 desteği eklendi.
  BDYBakım Aracında Veritabanı Bağlantı Ayarlarında, Veritabanı Versiyonu olarak, listelenen ve desteklenen veritabanı türlerine Microsoft Sql Server 2016 ve Microsoft Sql Server 2017 seçebilme özelliği eklendi.

BDY.NET 1.0.3 Değişiklikler (22/06/2016):

 • TFRS modülündeki sorular 2015 yılı denetimlerinden itibaren kullanılmak üzere genişletildi. Bu bölümde yer alan soru sayısı yaklaşık 2750 adede ulaştı.
 • Müşteri Kabul bölümüne yeni sorular eklendi.
 • Müşteri Kabul Formuna kullanıcı tarafından soru ve grup ekleyebilme özelliği getirildi.
 • Müşteri Kabul Formunun başlık bölümüne “Denetimin Amacı” adlı bir alan eklendi.
 • Süreç Takip formlarında Hazırlayan/Hazırlama Tarihi, Sorumlu Ortak/Onaylama Tarihi ve Kontrol Eden/Kontrol Tarihi bilgilerine yer verilmeye başlandı. Burada, Kontrol Eden bilgisinin Kalite Kontrol Ekibinde yer alan bir personel olması gerekmektedir. Yapılan bu düzenleme ile çalışma kağıtlarının standartlara uyum seviyesi arttırılmış oldu.
 • Süreç takip formlarında yapılan düzenleme nedeniyle tüm çalışma kağıtlarının başlık bölümleri yeniden tasarlandı.
 • Denetim Dosyasına “İçindekiler” sayfası eklendi.
 • Çalışma kağıtlarına dosya ekleme işlemi sırasında birden fazla dosyanın seçilerek eklenebilmesi imkanı sağlandı.
 • Hesap Çalışma Kağıtlarına Referans ve Süreç bilgileri eklendi. Ayrıca, herbir hesap için o hesabı inceleyen denetçinin adı gösterildi.
 • Stratejik Planda hesap bakiyelerinin de görülmesi sağlandı.
 • Sözleşmede kullanılmak üzere denetim ücretinin TL dışında farklı bir para biriminden belirlenebilmesi imkanı sağlandı.
 • Soru/Cevap biçimindeki tüm bölümlerde “Tümünü Genişlet” ve “Tümünü Daralt” fonksiyonları ile tüm soruların gösterilmesi veya gizlenmesi imkanı sağlandı. Bu işleve ilgili form üzerinden sağ tuş menüsü ile erişilebilir.
 • Muhasebe verilerini aktarma seçenekleri arasına e-defterden veri aktarımı eklendi.
 • Muhasebe işlemlerine Sabit Kıymet İşlemleri eklendi. Sabit Kıymet işlemleri, Sabit Kıymetler Listesi, Amortisman ve Yeniden Değerleme Listesi, Amortisman ve Yeniden Değerleme Kartları gibi uygulamaları kapsamaktadır.
 • Sabit Kıymet verilerinin GMS.NET Yazılımından veya Excel tablosundan aktarılması imkanları sağlandı.
 • BDY.NET’e aktarılan muhasebe verilerinde (fişlerde) Şube ve Masraf Merkezi bilgilerine yer verildi. Buna bağlı olarak, Mizan ve Muavin Defter dökümleri de yeniden düzenlendi.
 • Geçmiş dönem muhasebe verilerinin Excel’den aktarım işleminde performans artışı (hızlanma) sağlandı.
 • Yedek alma ve yedekten dönme sırasında önceki dönem verilerinin de yedeklenmesi ve geri dönülmesi sağlandı.
 • Fiş İşlemleri formuna Sütun Görünüm Ayarları eklendi.
 • Birden fazla sunucu tanımlama imkanı getirildi. Böylece, kullanıcılar, gerekli tanımlamaları yapmış olmaları halinde tanımlanmış bu sunuculardan istediklerine bağlanabilecektir.

  Bu konu ile ilgili önemli not : Sunucu tanımlarının değişmesi sonucunda ilgili ayar dosyasının yapısı değişmiştir. Bu nedenle eski servis yazılımları yeni ayar dosyasını okuyamayacaktır ve otomatik yedek alamayacaktır. Bu nedenle eski servisin silinip, yeni servis yazılımının indirilmesi ve yeniden çalıştırılması gerekecektir. Bu işlem için destek hattımızı arayabilirsiniz.

BDY.NET 1.0.2 Değişiklikler (10/02/2016):

 • Müşteri Kabul modülünde kayıt, hazırlama ve onay tarihleri kullanıcı tarafından düzenlenebilir hale getirildi.
 • Denetim Dosyası ve diğer raporlarda ekli pdf dosyaları yazdırılırken rapor içerisinde birden fazla kez yer alan dosyaların sadece bir defa dökülmesi sağlandı.
 • Veri aktarım işlemlerinde döviz cins ve tutarlarının aktarılması imkanı sağlandı. Buna bağlı olarak, Mizan ve Muavin dökümlerinde döviz rakamları da raporlanabilmektedir. Ayrıca, dönem sonlarında döviz bakiyesi veren hesapların kayıtlı TL bakiyeleri ile yeniden hesaplanmış TL bakiyelerini ve aradaki farkları raporlayan Döviz Değerleme Kontrol Listesi eklendi.